OKI 182-192-3321 NASTRO NY ORIG

OKI 182-192-3321 NASTRO NY ORIG

OKI 182-192-3321 NASTRO NY ORIG

Descrizione

OKI 182-192-3321 NASTRO NY ORIG

Scheda tecnica

Oki
oki182 o