HP SU047A CLX-6260 CYANO 1.5K 506S

HP SU047A CLX-6260 CYANO 1.5K 506S

HP SU047A CLX-6260 CYANO 1.5K 506S

Descrizione

1500 COPIE

Scheda tecnica

Samsung
sam506cs