BROTHER LC 1000 MFC5460CN INK BK

BROTHER LC 1000 MFC5460CN INK BK

BROTHER LC 1000 MFC5460CN INK BK

Descrizione

BROTHER LC 1000 BK
***
BROTHER LC 1000 BK

Scheda tecnica

Brother
brolc1000bk