OKI ML 5520-5521-5590 NASTRO NY

OKI ML 5520-5521-5590 NASTRO NY

OKI ML 5520-5521-5590 NASTRO NY

Descrizione

OKI ML 5520-5521-5590 NASTRO NY

Scheda tecnica

Oki
oki5520 o