HP SU696A   MLTD101S SF760P/SCX3400F

HP SU696A MLTD101S SF760P/SCX3400F

HP SU696A MLTD101S SF760P/SCX3400F

Descrizione

HP SU696A
SAMSUNG MLTD101S SF760P/SCX3400F

Scheda tecnica

Samsung
sam101